Czego uczymy na campach?

Samodzielność

Samodzielność na obozie jest cechą, której rozwijanie stanowi istotny element doświadczenia obozowego, dlatego dajemy im swobodę decydowania o tym, co znajdzie się na ich talerzu, jak się ubiorą, czy poradzą sobie bez rodziców, czy nawiążą nowe przyjaźnie i czy otworzą się na campowe współuczestnictwo. Zawsze podkreślamy, że mają dostęp do wsparcia naszego obozowego zespołu, obejmującego wychowawców, kierownika, lektora i resztę naszego obozowego personelu.

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest ważnym elementem naszego programu obozowego, kładącym nacisk na rozwijanie umiejętności zarządzania obowiązkami. Dzieci są zachęcane do podejmowania odpowiedzialności za swoje codzienne zadania, np. dbając o porządek w pokoju oraz szanowanie zasad obozowych, m.in. stawiając się punktualnie na poranne apele.

 

Szacunek

U nas jest ważna zasada, żeby dzieci szanowały nie tylko siebie, ale też całą campową ekipę – włącznie z kadrą i obsługą. Uczymy ich tego pokazując im jak my ich szanujemy i słuchamy z uważnością.

 

Wytrwałość

Na obozie dla dzieci, wytrwałość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozłąki z rodzicami. Dzieci są zachęcane do przezwyciężania emocji związanych z tęsknotą i adaptowania się do nowego środowiska. To doświadczenie buduje nie tylko ich wytrwałość emocjonalną, ale także umiejętność radzenia sobie z trudnościami w odseparowaniu od domu, co przyczynia się do ich ogólnego rozwoju osobistego.

 

Umiejętność pracy w grupie

Umiejętność pracy w grupie odgrywa kluczową rolę, umożliwiając uczestnikom wspólne planowanie i realizację działań, co sprzyja rozwijaniu zdolności do efektywnej kooperacji. Ta umiejętność nie tylko wzmacnia więzi między dziećmi, ale także wprowadza je w dynamiczny świat wspólnego działania, gdzie wzajemne wsparcie staje się istotnym elementem satysfakcjonującego obozowego doświadczenia.

 

Budowanie przyjaźni

Campowicze poprzez wspólne aktywności, gry i wyzwania, mają okazję bliżej się poznać, co sprzyja tworzeniu trwałych więzi przyjacielskich. Klimat obozu sprzyja otwartości i dzieleniu się doświadczeniami, co dodatkowo wzmacnia atmosferę przyjaźni i wspólnoty.

Dzieci wracają do domu z pełnym plecakiem nowych przyjaźni i obozowych znajomości.

 

Nowe umiejętności

Rozwijanie nowych umiejętności jest integralnym elementem doświadczenia obozowego. Poprzez różnorodne zajęcia artystyczne, sportowe oraz warsztaty językowe, uczestnicy mają okazję odkrywać i rozwijać swoje talenty. Ta szeroka paleta aktywności nie tylko poszerza horyzonty dzieci, ale także przyczynia się do budowy pewności siebie i pozytywnego podejścia do nauki nowych umiejętności.

 

Szacunek do przyrody

Nasi campowicze wiedzą, że ich zachowanie względem przyrody jest miarą tego jakim są człowiekiem tu i teraz a także w przyszłości, taki ekologiczny status quo. Dlatego zwracamy uwagę na to aby dzieci zanurzyły się w obcowaniu z naturą, poczuły powiew wiatru, orzeźwiającą wodę, dotknęły ziemi, zauważyły otaczające nas zwierzęta, posiedziały na trawie, pobiegały po lesie. Wszystkie te doznania są na naszych obozach nowe, inne, bliższe sercu.

Wyrusz w podróż
z Flow Wyjazdy!

Magia przygody, językowa ekscytacja i niezapomniane wspomnienia. Razem tworzymy historię pełną niepowtarzalnych chwil!